Více o GDPR

 

 

GDPR


 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v angličtině General Data Protection Regulation známé pod zkratkou GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018. Jedná se o právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

 

GDPR a školní web


 

Ochrana osobních údajů prochází napříč různými aktivitami, které každé české škole probíhají a dotýká se i webových stránek škol. Většina lidí si v souvislosti se školním webem a ochranou osobních údajů představí problémy spojené především se zveřejňováním fotografií na školním webu. Problematika je ale mnohem širší.


Za osobní data se považuje nejen jméno, elektronická adresa, věk, pohlaví či adresa, ale například také IP adresa a chování návštěvníka na školním webu. Pod tím si můžeme představit informace o tom, odkud na školní web návštěvník přišel, kolik na něm strávil času, jaké formuláře vyplnil či jaký prohlížeč používá. Na GDPR může mít dopad například to, pokud škola používá nějaký analytický nástroj pro vyhodnocování návštěvnosti (nejčastěji se jedná o Google Analytics, případně nástroje sociální sítě Facebook), návštěvníky segmentuje a následně je oslovuje pomocí cíleného sdělení (a například jim elektronicky rozesílá školní newsletter).


Obdobně musí v souvislosti s GDPR škola řešit například situaci, kdy se návštěvníci webu přihlásí k odběru různých dalších informací (školní časopis, jídelní lístek…), které jim pak škola rozesílá. Stejně tak třeba i cookies, které některé servery používají pro odlišení uživatele a ukládají si o něm konkrétní informace, jsou osobním údajem s dopadem na nařízení GDPR.


Nic z výše uvedeného není zakázané, jen to – v souladu s nařízením GDPR – musí mít škola právně ošetřeno. Shromažďování výše uvedených osobních údajů totiž školám nestanovuje žádný zákon jako povinnost, je to dobrovolná aktivita školy zkvalitňující komunikaci a poskytování určitých služeb, proto musí mít od dotčených osob škola svolení.

  

GDPR a sCOOL web 2018


 

 

Škola by měla oblasti ochrany osobních údajů a GDPR věnovat zvýšenou pozornost. V soutěži sCOOL web jsme se rozhodli toto téma vybrat jako hlavní zaměření soutěže a zejména konference ročníku 2018. Problematika bude zapracována jak do kritérií hodnocení školních webů, tak na toto téma budou hovořit odborníci vystupující na konferenci 6. června 2018 v prostorách pražského magistrátu.

 

Užitečné odkazy na problematiku GDPR pro školy:


 

Harmonogram