SCOOL WEB chytá novou formu ročník 2019 se neuskuteční, ale ...

Soutěž sCOOL web dospěla na rozcestí. Historie čtyř ročníků ukázala, že oslovovat nové školy se dařilo jen omezeně, počet zapojených škol se nedařilo významně navyšovat. Protože projekt není možné ve stávající podobě realizovat bez významné podpory donorů, byla pro nás důležitá i mediální pozornost, které se ale nedařilo dosáhnout v potřebné míře. Uvědomujeme si, že zvolit cestu komercionalizace evaluační části projektu by pro školy mohlo být problematické. Dál proto přemýšlíme a hledáme, jak projekt do budoucna nastavit jako udržitelný a atraktivní jak pro soutěžící, tak pro partnery.

Přes všechna zmíněná "ale" vnímáme hlavní misi projektu jako naplněnou. On-line prezentace se pro školy stává čím dál tím významnějším tématem a my jsme vděční, že mohla vzniknout Pravidla dobrého školního webu, která jsou vnímána jako oborový standard a jsou využívána i školami, které se do soutěže nezapojovaly.

Bude-li to možné, budeme se i nadále snažit sledovat aktuální trendy, odrážet je v kritériích a přinášet je jako témata na konferenci. Uvědomujeme si, že školy ve svém stavu podfinancovanosti a nedostatečných odborných personálních kapacit potřebují podporu a povzbuzení.

Děkujeme vám za přízeň a snad v roce 2020 na viděnou.

Tým sCOOL webu