SCOOL WEB jako soutěž již nebude pokračovat ale...

Soutěž sCOOL web dospěla na rozcestí. Historie čtyř ročníků ukázala, že oslovovat nové školy se dařilo jen omezeně, počet zapojených škol se nedařilo významně navyšovat. Protože projekt není možné ve stávající podobě realizovat bez významné podpory donorů, byla pro nás důležitá i mediální pozornost, které se ale nedařilo dosáhnout v potřebné míře. Uvědomujeme si, že zvolit cestu komercionalizace evaluační části projektu by pro školy mohlo být problematické. Rozhodli jsme se proto v pořádání soutěže dále nepokračovat.

Přes všechna zmíněná "ale" vnímáme hlavní misi projektu jako naplněnou. On-line prezentace se pro školy stává čím dál tím významnějším tématem a my jsme vděční, že mohla vzniknout Pravidla dobrého školního webu, která jsou vnímána jako oborový standard a jsou využívána i školami, které se do soutěže nezapojovaly.

Děkujeme vám za přízeň a přejeme vám, ať vás práce na vašich školních webech baví.

Tým sCOOL webu