Finalisté soutěže
sCOOL web 2018

sCOOL web 2018 chce pomoci školám s GDPR

Ondřej Neumajer, Miroslav Hřebecký

(článek z časopisu Řízení školy 3/2018)


Soutěž školních webů sCOOL web 2018 se letos rozhodla pomoci školám v aktuálním problému se zaváděním standardu ochrany osobních údajů. Vedle dosavadního důrazu na bezpečný a informačně bohatý web poradí, co si ohlídat ve vztahu ke GDPR. Každá škola tak bezplatnou účastí v soutěži získá konkrétní hodnoticí zprávu se soupisem silných a slabých stránek školní webové prezentace.

sCOOL web, organizovaný obecně prospěšnou společností EDUin, prochází ve svém čtvrtém ročníku velkými změnami, některé jistoty ale zůstávají. Účast v soutěži je stále pro všechny školy zdarma, stejně jako účast na konferenci pořádané v sále pražského magistrátu 6. června 2018, kde kromě odborných přednášek budou vyhlášeni i vítězové
soutěže.

Školami oceňovaným přínosem je od minulého ročníku zpětná vazba každé zapojené škole, tedy jakýsi report z analýzy webu, který se odvíjí od jednotlivých kritérií soutěže a je doplněn slovními komentáři hodnotitelů. Každá zapojená škola bez ohledu na kvalitu svého webu získá hodnoticí zprávu na míru s konkrétními doporučeními.

 

Změna webu soutěže

Odborníci na webové uživatelské rozhraní a prožitek z něj (anglická zkratka UX – user experience), které jsme za tímto účelem oslovili, provedli uživatelské testování a dospěli k názoru, že kritéria dobrého webu, v nadsázce označovaná jako „pravidla slušného chování školního webu“, jsou uživateli vnímána především jako kritéria soutěže a mnohem méně jako samostatně stojící nástroj, který každé škole umožňuje i bez účasti v soutěži evaluovat vlastní školní web a začít pracovat na jeho zlepšování. Web soutěže www.scoolweb.cz tedy doznal zásadnějších změn, které mají tento posun ve vnímání více zdůraznit.

 

Ochrana osobních údajů v hledáčku ročníku 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v angličtině General Data Protection Regulation, známé pod zkratkou GDPR, nabývá účinnosti 25. května 2018. Jedná se o právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému  zacházení s jejich daty a osobními údaji. Právě změny v oblasti ochrany osobních údajů, které se týkají problematiky školních webů, jsou hlavním zaměřením 4. ročníku soutěže sCOOL web 2018.


Bezpečnost a ochrana osobních údajů byla součástí kritérií soutěže od začátku, nicméně pro rok 2018 jsme se spojili s právníky a IT specialisty zaměřujícími se na problematiku GDPR a do kritérií dobrého webu promítli další důležitá doporučení v oblasti ochrany osobních údajů, která se školních webů týkají. Zároveň jsme ve spolupráci s marketingovými specialisty společnosti Než zazvoní provedli revizi všech kritérií s přihlédnutím ke změnám, které v oblasti vývoje nových médií, technologií, marketingu a legislativy za poslední roky nastaly. A těch nebylo zrovna málo. 

Změny v kritériích soutěže sCOOL web pro rok 2018
Revidovaná kritéria, platná pro soutěž 2018, jsou v plné verzi, tedy s popisy tří možných stavů, k dispozici na webu soutěže, zde uvádíme přehled hlavních změn:

 • kromě oficiálního názvu školy je hodnocena i přítomnost školního loga na titulní stránce;
 • přítomnost hlavních kontaktů na školu je nyní vyžadována
  v patičce na každé stránce ;
 • GPS souřadnice hlavní budovy školy již nejsou vyžadovány;
 • mapa okolí školy vložená na školní webové stránky má být interaktivní, nejen statický (např. naskenovaný) obrázek;
 • informace o historii školy již nejsou samostatně hodnoceným kritériem, nově jsou pouze jednou ze součástí jiného kritéria;
 • nově je hodnoceno, zda je na první pohled zřejmé, o jaký typ a zaměření školy se jedná;
 • údaj o aktuálním počtu žáků školy byl nahrazen obecnějším požadavkem na uvedení velikosti školy;
 • informace pro uchazeče by nyní měly být pro návštěvníka dostupné z jednoho místa, nejen rozprostřeny různě po webu; jedná se např. o termíny dnů otevřených dveří, termíny a kritéria zápisů / přijímacích zkoušek, postup podání přihlášky či samotná přihláška;
 • nově se nevyžaduje zveřejnění kompletního školního vzdělávacího programu, ale pouze informací o školním vzdělávacím programu ve formě srozumitelné pro laickou veřejnost se všemi informacemi důležitými pro rodiče;
 • již není striktně vyžadována přítomnost drobečkové navigace, která návštěvníkovi ukazuje, kde se v hierarchii webu právě nachází (např.: Základní škola > Kontakty > Vedení školy);
 • kritérium k požadavku na popisky u všech použitých fotografií a videí bylo odstraněno, některé fotografie umístěné jako ilustrační mohou být zveřejněny i bez nich (například tzv. slider na titulní stránce);
 • při výběru fotografií je zdůrazněno, aby jejich záměrem bylo zbuzovat emoce, tedy aby nezobrazovaly pouze prázdné prostory školy bez lidí;
 • přibyla samostatná kritéria zaměřená na nakládání s osobními údaji a na pověřence pro ochranu osobních údajů

Nápověda: Pro méně znalé autory webových stránek jsme doplnili poznámky a komentáře u mnoha kritérií, aby se v nich lépe zorientovali i laici.


V důsledku uskutečněné změny a aktualizace hodnoticích kritérií je soutěž vhodná i pro školy, které se jí účastnily v minulých letech. Vzhledem k získání hodnoticí zprávy se účast vyplatí každé škole bez ohledu na to, zda má web zbrusu nový, nebo postarší. Neváhejte a zapojte se, už se na vás těšíme!


Termín přihlášení je do 15. dubna 2018

 

 

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.,
předseda odborné poroty soutěže sCOOL web 2018

 

Mgr. Miroslav Hřebecký,
odborný garant soutěže sCOOL web 2018, programový ředitel EDUin, o. p. s.

Vítězové 4. ročníku soutěže
sCOOL web 2018