Soutěž školních webů 2016

Přihlašování do třetího ročníku soutěže sCOOL web bylo ukončeno, 10 škol z každé soutěžní kategorie, které postoupí do finále, zveřejníme 4. 5. 2017.

sCOOL web 2017 - SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH WEBŮ

Bez webové prezentace se dnes žádná škola neobejde. Jak vytvořit ten správný a funkční web, který se bude líbit a zabere? Co by měl obsahovat, aby tam každý našel to svoje? Jak s tím pomoci školám, které jsou profesionály především na učení, nikoliv na IT?

Co to zkusit soutěží? Nikoho k účasti nenutíme, soutěžní kritéria si můžete vyzkoušet i nanečisto. Kdo ale chce jít se svojí kůží na trh a věří si, toho zveme do našeho klání.

Otevřenost školy vůči veřejnosti

Oblast s největším množstvím kritérií obsahuje poměrně detailně formulované konkrétní požadavky na jednotlivé prvky, které považujeme za vhodné na školním webu návštěvníkům nabízet. Obsah je král, proto je tato obsahová oblast nejdůležitější.

Číst více
Uživatelská přívětivost

Použitelnost, přehlednost, přístupnost a srozumitelnost. Web musí odpovídat potřebám návštěvníků, orientace na webu musí být srozumitelná, bezproblémová a logická. Důležitá je struktura a provázanost logických celků, která zlepšuje orientaci v prostředí webu.

Číst více
Bezpečnost
webu

Kyberbezpečnosti je věnováno čím dál tím více pozornosti. V našem pojetí se skládá ze zajištění bezpečnosti žáků i z bezpečného používání technických prostředků.

Číst více
Grafické
zpracování

Grafika, design, estetický dojem - říká se, že (web)design prodává. Kvalitní obsah může dobré grafické provedení skvěle doplňovat.

Číst více

Inner Section

Naším cílem je pomáhat zlepšovat všem školám jejich web. Není proto důležité, kdo vyhraje, ale kolik škol využije našich kritérií k posunu vpřed.

Miroslav Hřebecký, odborný garant soutěže sCOOL web
Porota soutěže

Porota soutěže se skládá odborníků na slovo vzatých z oblasti IT, vývoje webových stránek, designu, reklamy a vzdělávání.

Vladimír Kovář

předseda představenstva společnosti Unicorn

Vladimír Kovář

Vystudoval obor matematického inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V osmdesátých letech působil jako systémový programátor na Vysoké škole ...

Ondřej Neumajer

předseda odborné poroty, autor knihy Budujeme školní web

Ondřej Neumajer

Původní profesí učitel, pracující jako konzultant vzdělávání, lektor a didaktik zabývající se problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání K problematice školních ...

Petr Naske

předseda Jednoty školských informatiků

Petr Naske

Po studiu učitelství na MFF UK se od roku 2002 věnuje výuce matematiky a informatiky zejména na ZŠ. Je aktivní v Jednotě školských informatiků, ve které prosazuje ...

Karel Klatovský

Manažer pro vzdělávání v Microsoft ČR

Karel Klatovský

11 let pracoval jako učitel na střední a vysoké škole, věnoval se správě počítačových sítí a obecně využívání technologií ve školství. Je autorem více jak 20 knih se zaměřením na tématiku IT ...

About

EDUin - organizátor soutěže

EDUin je obecně prospěšná společnost, která usiluje o to, aby se problematika vzdělávání stala celospolečenským tématem. Proto pravidelně informujeme o všem novém v oblasti vzdělávání, usnadňujeme komunikaci mezi medii a odbornou veřejností, podněcujeme celospolečenskou diskusi o otázkách efektivity a kvality vzdělávání, propojujeme odborníky z různých oborů a zájemce z řad laické veřejnosti, přibližujeme závěry výzkumů a analýz zabývajících se školstvím a vzděláváním.
Číst více