Téma 4. ročníku

GDPR

číst více

Co získá každá škola v soutěži

Bezplatné zhodnocení vašeho
webu hodnotiteli i technickými testy.

Přehlednou a srozumitelnou závěrečnou zprávu z analýzy webu s uvedením silných a slabých stránek.

Posoudíme připravenost vašich stránek na GDPR.

Aktuality

15. - 30. 5. 2018
Hodnocení - druhé kolo
(odborná porota + veřejnost)

Vyberte 3 weby,
které si podle vás zaslouží ocenění.

Jak vypadá dobrý web?
Více

„U návrhu webu používám tyto mantry: Kdo jste? Co děláte? Proč by mne to mělo zajímat?“

JAN ŘEZÁČ
konzultant webů, autor knihy Web ostrý jako břitva

Konference

sCOOL web 2018

Odborná konference je vyvrcholením celého sCOOL webu. Příspěvky odborníků vám pomohou se zorientovat v mnoha oblastech, které se týkají vašeho webu. Zároveň jsou na ní vyhlášeni a oceněni vítězové všech kategorií soutěže, můžete slyšet jejich příběh a zeptat se jich na jejich praxi.

Myslíte-li úpravu vašich webových stránek vážně, neváhejte a registrujte se. Získáte odborný pohled na vaše aktuální webové stránky s řadou doporučení. Vedle obecných složek dobrého webu a konkrétních technologií uslyšíte i doporučení ohledně správného zavádění GDPR na ochranu osobních údajů.

Registrace na konferenci

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2, Praha 1

Velký sál Nové radnice

6. 6. 2018 od 9.00

Finalisté soutěže
sCOOL web 2018

Jaký byl sCOOL web 2017

Ohlasy z dotazníků

"Je to super, každý rok se dozvím nové věci které implementuji na školní web."

 

"Je dobré vidět, že web nemusí být jen z povinnosti, ale že jeho tvorba může být i zábava a že má dalekosáhlejší důsledky než by se mohlo zdát."

 

"Soutěž hodnotím velmi pozitivně. Povinnost každé školy poskytnout jednoho hodnotitele je fajn....jak často se jinak dostanu k prohlížení webů jiných škol. Velmi pozitivně hodnotím sadu hodnotících kritérií."

Jak vypadá
dobrý web

Udělejte první krok ke kvalitnímu webu. Nechte zhodnotit váš školní web nezávislou veřejností a odborníky.
Kritéria dobrého webu zohlední všechny podstatné oblasti webové prezentace.

Udělejte
první krok

Myslíte-li úpravu vašich webových stránek vážně, neváhejte a registrujte se.

Získáte odborný pohled na vaše aktuální webové stránky s řadou doporučení.

Základní oblasti kritérii dobrého webu:

 • Otevřenost školy vůči veřejnosti

  Oblast obsahové náplně s největším množstvím kritérií zahrnuje poměrně detailně formulované konkrétní požadavky na jednotlivé prvky, které považujeme za vhodné na školním webu návštěvníkům nabízet. Obsah je král, proto je tato obsahová oblast nejdůležitější.

 • Uživatelská přívětivost

  Použitelnost, přehlednost, přístupnost a srozumitelnost. Web musí odpovídat potřebám návštěvníků, orientace na webu musí být srozumitelná, bezproblémová a logická. Důležitá je struktura a provázanost logických celků, která zlepšuje orientaci v prostředí webu.

 • Bezpečnost webu

  Kyberbezpečnosti je věnováno čím dál tím více pozornosti. V našem pojetí se skládá ze zajištění bezpečnosti žáků i z bezpečného používání technických prostředků. Nově v sobě zahrnuje i požadavky nařízení GDPR na ochranu osobních údajů.

 • Grafické zpracování

  Grafika, design, estetický dojem - říká se, že (web)design prodává. Kvalitní obsah může dobré grafické provedení skvěle doplňovat.

Vítězové 3. ročníku soutěže
sCOOL web 2017