Přihláška do soutěže sCOOL web 2017

Přihlašování do soutěže sCOOL web 2017 bylo ukončeno.

Než vaši školu do soutěže přihlásíte, přečtěte si následující pokyny:

Hodnocení školních webů přihlášených do soutěže sCOOL web 2017 je časově náročné. Abychom práci hodnotitelům zjednodušili, musíte u vybraných 30 hodnotících kritérií (z celkového počtu 54) vložit konkrétní adresu (URL) stránky školního webu, kde může hodnotitel informace k danému kritériu rychle najít a posoudit. Pokud se dané informace nacházejí na více adresách, oddělte je čárkou. Pokud daná informace na webu není, ponechte políčko prázdné.

Ve 4 případech můžete místo adresy stránky nahrát do přihlášky snímek obrazovky (tzv. screenshot), který dané kritérium, resp. informace o něm dokládá. Tento způsob využijte u takových informací, které jsou na webu dostupné pouze školním uživatelům s příslušným oprávněním (heslem). Tímto způsobem se mu vyhneme. Pokuste se udělat snímek, který nezachycuje žádné osobní údaje (návod na screenshot v Microsoft Windows).

Všechny adresy a screenshoty si připravte dopředu, adresy např. do textového editoru a obrázky do souborů PNG či GIF. Minimalizujete tím možnost ztráty dat při vkládání údajů do formuláře přihlášky do soutěže.

Přihlášku je nutné vyplnit najednou, nelze ji průběžně ukládat! Seznamte se se všemi hodnotícími kritérii soutěže sCOOL web 2017.

Hodnotící kritéria, vyžadující vložení adresy (v závorce uvedeno číslo kritéria)

 • kontaktní údaje školy (2)
 • mapa, souřadnice GPS, dopravní spojení, fotografie budov (3)
 • informace k platebnímu styku (4)
 • jména a kontakt na vedení školy, rozdělení agendy (5)
 • jména a kontakty na učitele (6)
 • funkční zařazení u osob (7)
 • kontakt na osoby, na které se v případě problémů dítěte může rodič obrátit (8)
 • školská rada (9)
 • zřizovatel školy (10)
 • profil školy a charakteristika školy, seznam studijních oborů a specializací (11)
 • nabídka školních služeb a volnočasových aktivit (12)
 • historie školy (13)
 • výroční zpráva školy (14)
 • harmonogram školního roku (15)
 • dny otevřených dveří, zápisy/přijímací zkoušky (16)
 • rozvrh vyučovacích hodin tříd, suplování (17)
  Nahrajte snímek obrazovky (screenshot) nebo vložte adresu (URL).
 • školní informační systém (18)
  Nahrajte snímek obrazovky (screenshot) nebo vložte adresu (URL).
 • systém pro podporu výuky (19)
  Nahrajte snímek obrazovky (screenshot) nebo vložte adresu (URL).
 • různorodé kanály pro komunikaci (20)
 • možnost přihlásit se k odběru informací (21)
 • školní formuláře či další dokumenty (22)
 • cizojazyčná verze (23)
 • odkazy na stránky rodičovské organizace (24)
  Vložte adresu stránky školního webu, která na stránky rodičovské organizace odkazuje, nikoli adresu samotného webu rodičovské organizace (není-li součástí školního webu).
 • vize a strategie školy (25)
 • školní vzdělávací program (26)
 • metody práce včetně ukázek konkrétních výstupů (27)
 • autoevaluace školy, výsledky vlastního hodnocení, inspekční zprávy (28)
 • ukázky prací žáků (29)
 • školní časopis (30)
  Vložte adresu stránky školního webu, která odkazuje na školní časopis nebo jeho čísla přímo obsahuje.
 • redakční systém (35)
  Nahrajte snímek obrazovky (screenshot) nebo vložte adresu (URL).