Porota

V prvním kole hodnotí nominované weby dobrovolníci podle velmi návodných kritérií.
Chcete se stát také hodnotitelem? Troufnete si na zhodnocení webu podle našeho semaforu? Kontaktujte nás!


Porota soutěže se skládá z odborníků v oblasti IT, vývoje webových stránek, designu, reklamy a vzdělávání.
Hodnotit bude komplexně finalisty.

 

 Ondřej Neumajer

Ondřej Neumajer

předseda odborné poroty, autor knihy Budujeme školní web

Původní profesí učitel, pracující jako konzultant vzdělávání, lektor a didaktik zabývající se problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání. K problematice školních webů publikoval množství článků a návodů a mimo jiné knihu Budujeme školní web. Dlouhodobě působí na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 miroslav hřebecký

Miroslav Hřebecký

odborný garant soutěže sCOOL web

17 let pracoval ve středním školství, z toho 10 let vedl soukromé gymnázium. Jako lektor školského managementu se věnuje především problematice public relations, jeho semináři prošlo přes 1000 vedoucích pracovníků ve školství. Je autorem seriálu PR ve škole v časopisu Řízení školy. Stálý spolupracovník obecně prospěšné společnosti EDUin, v současnosti ředitel ZŠ.

 Vladimír Kovář

Vladimír Kovář

předseda představenstva společnosti Unicorn

Vystudoval obor matematického inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V osmdesátých letech působil jako systémový programátor na Vysoké škole ekonomické a později jako vedoucí týmu programátorů ve společnosti Koospol Praha. V roce 1990 založil společnost Unicorn, která o dva roky později dosáhla obratu ve výši jednoho milionu amerických dolarů. V roce 2014 společnosti Vladimíra Kováře utržily 2,25 miliardy korun od zákazníků po celém světě. Unicorn dodává chytrá řešení postavená na informačních a komunikačních technologiích.

 Barbora Štěpánková

Barbora Štěpánková

UX designérka

User Experience designerka se zkušenostmi jak v oblasti marketingových kampaní, tak v oblasti návrhu komplexních webových řešení. Pracuje pro agenturu Actum a jejího zahraničního klienta Metro Cash & Carry. Zaměřuje se na uživatelský výzkum a ve svých projektech se snaží nastolit rovnováhu mezi businessovými požadavky klienta a potřebami uživatelů webu.

 Petr Naske

Petr Naske

předseda Jednoty školských informatiků

Po studiu učitelství na MFF UK se od roku 2002 věnuje výuce matematiky a informatiky zejména na ZŠ. Je aktivní v Jednotě školských informatiků, ve které prosazuje sdílení dobré praxe při výuce informatického myšlení a implementace digitálních technologií do života škol. Od roku 2010 spolupracuje na projektech MŠMT na podporu kvality vzdělávání na SŠ, je projektovým manažerem v Národním ústavu pro vzdělávání.

 Karel Punčoch

Karel Punčoch

art director v agentuře Global Vision

Vystudoval Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 1998 se věnuje webdesignu a kreativním konceptům na internetu. Podílel na internetových projektech více jak 500 společností. Spolupracoval na projektech společnosti Garnier, MAFRA, NOKIA nebo Protonového centra. Ve společnosti Global Vision, a.s. se věnuje zejména vizuální koncepci projektů a celkové strategii společnosti.

 Jan Sequens

Jan Sequens

technical director v agentuře Global Vision

Absolvent bakalářského stupně Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Už od 17ti let se profesně věnuje internetovému marketingu a vývoji webových stránek a aplikací. V roce 2009 spolu s kolegou a kamarádem Karlem Punčochem založili digitální agenturu Global Vision, která se od té doby věnuje nejen vývoji vlastního CMS Publis a webových aplikací na míru, ale také full service digitálnímu marketingu. Ve společnosti má na starosti především technické řešení projektů, rozvoj CMS Publis a propojení marketingových potřeb projektů s technickou implementací.

 Karel Klatovský

Karel Klatovský

manažer pro vzdělávání v Microsoft ČR

11 let pracoval jako učitel na střední a vysoké škole, věnoval se správě počítačových sítí a obecně využívání technologií ve školství. Je autorem více jak 20 knih se zaměřením na tématiku IT. Ve společnosti Microsoft má nyní na starosti vzdělávací programy pro základní a střední školy a evangelizaci efektivního využívání technologií ve školství.

 Lenka Matějová

Lenka Matějová

projektová manažerka sdružení CZ.NIC

Přes humanitní vzdělání se díky náklonnosti k UX dostala k rekonstrukci univerzitních webových stránek VŠCHT Praha. Při této práci se blíže seznámila s programovacím jazykem Python. Jako aktivní členka pražské Python komunity pomáhá Pyladies s organizováním Pyworkingů. Od března 2017 se jako projektová manažerka podílí na koordinaci aktivit programátorů a administrátorů ve sdružení CZ.NIC.