O soutěži

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Součástí této podpory je i odborná konference pro soutěžící subjekty. 

Kritéria soutěže jsou koncipovaná tak, aby sama o sobě byla dobrým nástrojem pro autoevaluaci školy v otázce kvality její webové prezentace. Upozorňujeme skrze ně na to, že je třeba se soustředit na kvalitu technického řešení i designu, sledovat a aplikovat moderní trendy, dívat se na web optikou jeho uživatelů a jejich komfortu a v neposlední řadě ho naplňovat takovým obsahem, který školu otevírá veřejnosti.

Chceme být především nápomocni školám, proto je naše soutěžní kritéria možno brát i jako neoficiální evaluační rámec školního webu. Není třeba se přihlašovat do soutěže, pokud si zatím ještě příliš nevěříte, i tak se můžete inspirovat, co se dá na vašich stránkách dále vylepšit.

 

 

 

TÉMA SOUTĚŽE SCOOL WEB 2017


 

Hlavním cílem soutěže sCOOL web je otevírat školy veřejnosti. K tomuto obecnému cíli se každý rok přidává zaměření na nějakou oblast, na kterou chtějí organizátoři soutěže obrátit pozornost autorů školních webů. Zatímco v prvním ročníku to byla bezpečnost školního webu, druhý ročník zdůrazňoval mobilní zařízení a responzivní design, pro aktuální ročník 2017 jsou tématem školní informační systémy, jejich využívání a propojení s prezentací školy.

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE


 

Kategorie A

ZŠ neúplně organizované
(škola tvořena pouze třídami prvního stupně, jednostupňová škola, neúplná škola, malotřídka)

Kategorie B

ZŠ plně organizované
(první i druhý stupeň)

Kategorie C

střední školy

 

 Soutěž není určena pro samostatné mateřské školy a pro ZUŠ.

Pokud je nějaký subjekt ZŠ a MŠ, může se do soutěže přihlásit, ale hodnocení se soustředí na část za ZŠ.

Víceletá gymnázia se účastní v kategorii SŠ. Tam, kde je na společném webu provozována ZŠ i víceleté gymnázium, rozhodne vedení školy o tom, v jaké kategorii školní web nominuje, v takovém případě však bude hodnocen jen obsah související s druhem školy dle příslušné kategorie.

Samostatné VOŠ se soutěže neúčastní. Střední školy spojené s VOŠ a provozující společný web se účastnit mohou, ale hodnocena bude jen ta část webu, která souvisí se SŠ.

 

PRŮBĚH SOUTĚŽE


 

Škola se musí do soutěže sama přihlásit, nemůže jí nominovat nikdo cizí.
Podle hodnotících kritérií, logicky uspořádaných do čtyř oblastí, bude posouzen každý školní web v prvním kole soutěže. Finalisté pak podstoupí v druhém kole soutěže podrobnější ověření některých kritérií a zohledněna budou i další kritéria vztahující se k procesu zajištění chodu a vytváření obsahu webové prezentace. Odborná porota z nich vybere ty nejlepší, které se stanou inspirací pro ostatní školy.

Každá škola musí dodat do soutěže jednoho hodnotitele, který podle soutěžních kritérií ohodnotí weby tří jiných škol.

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE


 

 

1. přihlášky do soutěže 1. 3.31. 3. 2017

2. vyhlášení výsledků po prvním kole - určení finalistů (pouze na webu) 4. 5. 2017

3. on-line hlasování o Cenu veřejnosti 4. - 28. 5. 2017

4. odborná konference, vyhlášení výsledků soutěže 1. 6. 2017 od 10.00 ve Velkém sále Nové radnice, Praha

 

 

 

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE 2017

 

1. - 31. 3.

4. 5.

4. 5. - 28. 5.

1. 6.

přihlášky do soutěže

vyhlášení výsledků po prvním kole - určení finalistů (pouze na webu)

on-line hlasování o Cenu veřejnosti

odborná konference, vyhlášení výsledků soutěže

 

 

 

 

 

UDÍLENÉ CENY


 

Cena odborné poroty sCOOL web

 

Jde o hlavní ocenění spojené s největší odbornou kredibilitou. Vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web.

 

Cena veřejnosti sCOOL web

 

Některé aspekty webu nadchnou především odborníky, něco je velmi funkční, ale laik to nepozná a nevidí. Které weby se zkrátka nejvíce líbí veřejnosti a jimi prezentované školy jim přijdou nejsympatičtější? Na to dává odpověď veřejné online hlasování.

 

 

CO SE VYHRÁVÁ?


 

Naší snahou je i cenami pomáhat školám k ještě lepšímu webu.

Vyhrávají v podstatě všichni. Každý přihlášený subjekt dostane zpětnou vazbu od hodnotitelů a má možnost se zdarma zúčastnit odborné konference.

Každý finalista, a zvlášť poté i ocenění, získají digitální odznak platformy Veriod (open badge) k sebeprezentaci svého umístění na vlastních webových stránkách.

Výherci získávají díky partnerům soutěže zajímavé publikace z oblasti řízení školy a digitálních technologií (Wolters Kluwer a Albatros Media).